Tijdens de gemeente-avond over Nehemia hebben we nagedacht over wat dit bijbelboek voor ons als gemeente te betekenen heeft.

Welke lessen kunnen we eruit trekken in de bouw van onze gemeente? Hieronder staan de conclusies van de verschillende werkgroepen:

Schouder-aan-schouder samen in samenhorigheid werken we in geloof aan het herstel van de muur. Vol goede moed met solidariteit en waakzaamheid.

 

Naar het voorbeeld van onze voorouders stellen we ons beschikbaar om met de hulp van God en onder Zijn leiding te gaan bouwen. Hiervoor nodig zijn, geloofsvisie, opoffering, voorbereiding (=inspecteren), hetgeen God ons ter beschikking stelt (brieven) en daarnaar te handelen.

 

Omdat we Gods leiding door Zijn geest voor onze gemeente zoeken, willen we ons toewijden in eenheid en gehoorzaamheid. Hierin moeten we waakzaam en beschikbaar zijn verkeerde motieven of complot doorzien.

 

In een gemeente waar samenhorigheid en gelijkwaardigheid is, mag je anders-zijn. Door druk komt er soms ergenis en verschuiven we onse prioriteiten; de oplossing is volharding eerlijkheid en gebed.

 

Schouder-aan-schouder samenwerken,

tegenstand maakt kouder,

de beste stuurlui staan aan wal in kerken,

lijden geeft strijden,

zorg voor elkaar in nood,

een mooi gebaar tot in de dood

tot eeuwig leven.

 

Follow us: