De expo ‘The 9’ was een initiatief van leerlingen van het ABK (kunstacademie) in Mol en ik (Francois) werd uitgenodigd om deel te nemen. Dat is om twee redenen een voorrecht; om gevraagd te worden en dat ik er een plaats kreeg om de Heer te vertegenwoordigen.

Kunst in niet zo bijkomstig als men zou menen, ik denk aan de kunstenaar die op de klimaattop van Katowice ijsschotsen van smeltende gletsjers voor de ingang plaatste om de deelnemers bewust te houden waar ze over vergaderden.  Ook in de bijbel tref je zulk een expressies’. Ezechiël die een maquette van Jeruzalem bouwde en er wekenlang demonstratief naast ging liggen, om dezelfde reden, bewustmaking van een probleem.

De expo van ‘the 9’ was mooi van niveau, want naast dat er mensen waren die louter voor het mooie gingen, niet minder waard, zijn er altijd genoeg creatieveling die voor duiding gaan. Men verwerkt altijd datgene wat indruk heeft gemaakt op je levenspad, in het geval van een christen-kunstenaar is dat het evangelie. Met evangeliseren kan men het niet vergelijken, evangelisatie maakt goed gebruik van een beeldend materiaal maar het is daar toch meer een ‘middel tot, terwijl een kunstwerk meer ‘iets op zich’ is. Meest vergelijkbaar is het nog met een preek, maar dan in omgekeerde zin, waar de predikant een schilderij gebruikt om zijn tekst te verduidelijken gebeurt dat bij een artistiek werk net omgekeerd, informatie dient om het werk te onderbouwen, en het werk spreekt als het goed is voor zich.

Nevaeh Hoop vanuit wanhoop zou men het thema kunnen noemen van mijn aandeel in de expo, hoop zou een loos begrip zijn als er geen wanhoop zou zijn. Dit kwam vooral naar voor in de centrale print ‘Nevaeh’, een vrouw boven op de rand van een klif. Dan zijn er twee opties, naar beneden kijken, de oplossing voor je probleem zoeken in wat onder je is, of naar boven kijken voor hulp. Als je voor het laatste kiest veranderd nacht in dag (een kritiek op dit werk was dat het te donker was, daar zat dus een opzet achter), duisternis in licht, wanhoop in hoop (die zeker is). Alles keert zich om, ‘Neveah’ wordt ‘Heaven’.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: