Een halve eeuw evangelische kerk in Turnhout

In 1953 raakte een Nederlandse dame met haar fiets klem in de Turnhoutse tramsporen. Het zou het begin blijken te zijn van een nieuwe kerk.

Op de fiets

Het verhaal van de evangelische gemeente van Turnhout gaat terug tot de jaren ’50. Sara van Rossum, een Nederlandse evangeliste die graag nieuwe kerken stichtte, zocht in 1953 een nieuwe uitdaging. Het verhaal gaat dat ze in Genk op de fiets stapte op zoek naar de plek die God voor haar bestemd had. Zo’n 60 km van Genk verwijderd, raakte ze met haar voorwiel klem in de tramsporen. Dat moest een teken zijn: God riep haar naar deze plaats. Ze was in Turnhout aanbeland.

De rijdende kerk

Door de verdeling van evangelische traktaten slaagde ze er geleidelijk in om een klein aantal gelovigen te verzamelen. Dit groepje begon samen te komen in de Lillokensstraat. De evangelische gemeente van Turnhout was geboren. In de jaren die volgden, werd de bestaande kern uitgebreid. Dat was grotendeels te danken aan de Belgische Evangelische Zending (BEZ), die evangeliseerde via een ‘rijdende kerk’, een woonwagen die als kapel functioneerde.
De geschiedenis van de rijdende kerk is omgeven met sterke verhalen. Het diep katholieke Turnhout zat niet te wachten op protestantse ‘indringers’. Pastoors verkondigden vanaf de kansel hun ongenoegen over de evangelische samenkomsten. Op het moment van de dienst schoolden drommen mensen samen voor de mobiele kapel – maar zonder dat ze een voet binnen zetten. Het handjevol kerkgangers moest zich een weg banen door de massa. Tijdens de dienst werden er voetzoekers onder de kerk gegooid.

Een zendingspost

In de jaren ’50 en ’60 bleeft de evangelische kerk van Turnhout een bescheiden zendingspost van de Belgische Evangelische Zending (BEZ). Af en toe trok de kerk de straat op. Onder begeleiding van een traporgeltje zongen de kerkleden, gaven ze getuigenissen en nodigden ze voorbijgangers uit voor de samenkomsten. De resultaten bleven beperkt. De meeste kerkleden, ongeveer 15 in getal, hadden een protestantse achtergrond.  De dominees kwamen en gingen in die dagen, wat de stabiliteit niet ten goede kwam.

De herontdekking van Turnhout

Pas in de jaren ’70 kwam er weer wat beweging in de kerk. Een evangelisatiecampagne van de Belgische Evangelische Zending zorgde voor een flinke groei.
De kerk verhuisde naar een gebouw in de Guldensporenlei 10, waar ze nog jaren zou blijven. Op de benedenverdieping werd de evangelische boekenwinkel ‘Het Goede Boek’ geopend. De boekenwinkel had een aanzienlijk aandeel in de groei van de evangelische kerk in Turnhout.

Van een zendingspost naar een ‘echte’ kerk

De kerk bleef in de volgende jaren in omvang toenemen en bereikte een grotere stabiliteit. Turnhout ontgroeide zijn statuut van zendingspost en werd in de jaren ’70 en ’80 een echte kerk. Het ledenaantal steeg halverwege de jaren ’80 tot een hondertal. De kerk sloot zich aan bij de vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG).
In de zomer van 2001 besloot de evangelische gemeente van Turnhout een gebouw aan te kopen. Een gedenkwaardige stap. Al is die stap toch ook weer niet zó groot: het nieuwe gebouw ligt in dezelfde straat, op 150 meter van het oude.