Login

Huiskringen

Gemeenteleden komen in een bepaalde frequentie samen op een doordeweekse avond om ‘lief en leed’ te delen, de bijbel te lezen en te bespreken, en te bidden. De kringavonden staan open voor mensen van buiten en worden op verschillende plaatsen gehouden. De onderwerpen kunnen voortkomen uit de zondagse dienst of een thema zijn dat voor een aantal avonden afgesproken is. De huiskring is eigenlijk dé aangewezen plaats om elkaar te bemoedigen en te helpen in het geloof omdat het de veiligheid en het contact biedt met anderen die we in deze jachtige tijd nodig hebben.
Belangstellenden voor deelname aan een kring kunnen een mail sturen naar het contactadres van de of telefonisch contact opnemen.