Over ons

Het Evangelisch Centrum Turnhout bestaat uit een plaatselijke groep christenen die, naar het voorbeeld van de Bijbel, samen hun geloof beleven. Ook worden ze wel ‘Evangelische christenen’ genoemd en hun kerk een ‘Evangelische Gemeente’.
Evangelische christenen vormen wereldwijd een groeiende groep van gelovigen voor wie het evangelie centraal staat. Met de Bijbel als basis voor alle gebieden van het leven, willen ze zich zowel in kerk als maatschappij inzetten voor de medemens. Het evangelie biedt elk mens de mogelijkheid met Jezus Christus een geloofsrelatie aan te gaan. Hij is daarbij het inspirerend voorbeeld voor elke dag. En toch is Hij meer dan alleen een voorbeeld … In Zijn Zoon heeft God Zijn liefde voor de wereld getoond en door het lijden en sterven van Christus werd de weg naar God opnieuw vrijgemaakt.
Evangelische christenen komen voort uit een traditie van 2000 jaar, vanaf de tijd van het Nieuwe Testament, via de Reformatie in de zestiende eeuw en de Opwekkingsbewegingen van de 18de en 19de eeuw naar de dag van vandaag. Toch willen ze niet graag traditioneel zijn: de vorm van de bijeenkomsten, waarin zang, gebed en Woord centraal staan, is actueel. Evangelische christenen leggen de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving die aansluit bij de leefwereld van de hedendaagse mens.
Het leven met God is ook vandaag de dag een ervaring die voor iedereen werkelijkheid kan worden. Een prioriteit daarbij is dat Jezus Christus de Heer van je leven wordt en Zijn wil en gedachten uitgangspunten voor je levensweg. De Bijbel is daarom het belangrijkste leer- en handboek en de Heilige Geest een noodzakelijke voorwaarde voor inspiratie en kracht.
In de samenkomsten komen alle leeftijdsgroepen aan bod, zodat iedereen daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeente.
Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie, en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap functioneert autonoom. Op basis van vrijwilligheid wordt samengewerkt in groepen van kerken, ofwel denominaties.