Zondagochtend dienst

Om 10.00 uur is er elke zondag een dienst. Tijdens de dienst wordt er veel gezongen waardoor we onze dank en eer aan God uitdrukking geven, een moment van gebed en een toespraak die vanuit de Bijbel wordt belicht.
Op de eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Hierbij wordt door brood en wijn in herinnering gebracht dat Jezus aan het kruis voor onze zonden stierf.
Tijdens de dienst is er crèche en zondagsschool voor kinderen van verschillende leeftijden.

Na afloop is er koffie, thee en frisdrank en gelegenheid tot nadere kennismaking.

Bijbelstudie

In het voor- en najaar worden op regelmatige tijdstippen studies georganiseerd over actuele onderwerpen. (Zie agenda)

Huiskringen

Gemeenteleden komen in een bepaalde frequentie samen op een doordeweekse avond om ‘lief en leed’ te delen, de bijbel te lezen en te bespreken, en te bidden. De kringavonden staan open voor mensen van buiten en worden op verschillende plaatsen gehouden. De onderwerpen kunnen voortkomen uit de zondagse dienst of een thema zijn dat voor een aantal avonden afgesproken is. De huiskring is eigenlijk dé aangewezen plaats om elkaar te bemoedigen en te helpen in het geloof omdat het de veiligheid en het contact biedt met anderen die we in deze jachtige tijd nodig hebben.
Belangstellenden voor deelname aan een kring kunnen een mail sturen naar het contactadres van de of telefonisch contact opnemen.

Vrouwengroep

Vrouwen vanuit de gemeente komen elke twee weken samen. De ene keer is er een Bijbelstudie, de andere keer wordt er iets creatiefs gedaan.

60+ groep

De senioren komen geregeld samen voor studie. Ook bestaat er ruimte voor uitstapjes.

Gebedsgroep

In kleiner verband komen gemeenteleden op zaterdagmorgen samen om gericht te bidden voor zieken, gemeenteleden, werkers in het buitenland en andere onderwerpen.

Evangelisatie

De werkgroep rond evangelisatie denkt na over hoe we de wereld kunnen bereiken met het Evangelie. Op verschillende wijzen wordt de Blijde Boodschap naar buiten gebracht.

Tieners-jeugd

Op regelmatige tijdstippen komen tieners en jeugd samen. Op een eigentijdse manier worden ze in contact gebracht met de Bijbelse leer. Ook is er ruimte om samen creatieve bezigheden te doen.

Andere activiteiten

Ieder jaar zijn er ook speciale samenkomsten om mekaar  beter te leren kennen of buitenstaanders de kans te geven kennis te maken met de gemeente. Zo wordt er o.a. elk jaar een barbecue georganiseerd en rond kerst een kerstdienst. (Liefdemaal)
In het verleden vonden er ook een aantal gemeente weekends plaats buiten Turnhout.